Privātuma politika

FLIPFUL PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī privātuma politika apraksta Jūsu kā datu subjekta personas datu apstrādi portālā www.flipful.eu (turpmāk – “FLIPFUL” vai “mēs”), ko veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FLIPFUL”.

FLIPFUL nodrošina, ka tiek ievērotas Jūsu tiesības atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – “VDAR”) noteikumiem, kā arī to, ka personas datu apstrāde tiek veikta tikai tiem nolūkiem, kādiem personas  dati tiek vākti.

Šajā privātuma politikā izskaidrots:

 1. Personas datu apstrādes pārzinis
 2. Kādu personisko informāciju mēs apstrādājam
 3. No kurienes mēs iegūstam Jūsu personisko informāciju
 4. Kādiem mērķiem un uz kāda juridiskā pamata tiek apstrādāta Jūsu informācija
 5. Cik ilgi mēs apstrādājam Jūsu informāciju
 6. Kādos gadījumos Jūsu informācija tiek nodota 3.pusēm
 7. Vai mēs pārsūtam Jūsu informāciju ārpus Eiropas Savienības vai EEZ
 8. Automātiska datu apstrāde
 9. Kādas ir Jūsu tiesības
 10. Izmaiņas privātuma politikā

Izmantojot FLIPFUL pakalpojumus Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar FLIPFUL privātuma politikai un tai piekrītat.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādei, ko iegūstam no Jums kā no datu subjekta, personas datu pārzinis ir:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Flipful”
Reģistrācijas numurs: 40203200098
Juridiskā adrese: Volguntes iela 7, Rīga, LV-1046, Latvija

Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumiem: dpo@flipful.eu

Lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus, mēs cieši sadarbojamies ar Jūsu darba devēju, kura vārdā mēs veicam datu apstrādi. Attiecībā uz Darbinieku pamatdatiem un Darījuma datiem, FLIPFUL darbojas kā datu apstrādātājs. Šiem datu veidiem par datu pārzini ir uzskatāms  Jūsu darba devējs. Attiecīgi, ja Jums rodas jautājumi darījuma datu apstrādi, lūdzam Jūs sazināties ar Jūsu darba devēju.

 1. Kādu personisko informāciju mēs apstrādājam

Lai Jūs saņemtu FLIPFUL pakalpojumus, mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Zemāk norādītas kādas personas datu kategorijas FLIPFUL apstrādā.

Reģistrācijas dati – veicot konta izveidi, lai saņemtu FLIPFUL pakalpojumu, mēs apstrādājam personas datus, ko Jūs mums sniedzat reģistrējoties FLIPFUL mājaslapā. Reģistrācijas dati var iekļaut Jūsu vārdu, uzvārdu, darba e-pasta adresi un tālruņa numuru un citu informāciju, ko esat mums snieguši.

Darbinieku pamatdati – lai sniegtu Jums pakalpojumu, FLIPFUL ir nepieciešams reģistrēt Jūs sistēmai, kā arī apstrādāt konkrētu informāciju, lai novērtētu iespēju Jums sniegt mūsu pakalpojumu. Darbinieku pamatdati iekļauj šādu informāciju – Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, darba e-pasta adresi un tālruņa numuru, darba devēja nosaukumu, darba laiku, algas datus, darba laika datus, bankas konta numuru un citu informāciju, ko esam saņēmuši no Jūsu darba devēja (attiecībā uz darbinieku pamatdatiem, datu pārzinis ir Jūsu darba devējs).

Darījuma dati – mēs apstrādājam informāciju, kas nepieciešama, lai mēs sniegtu mūsu pakalpojumus. Darījuma dati var iekļaut Jūsu vārdu, uzvārdu, bankas konta informāciju, kā arī informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai izpildītu mūsu pakalpojumu, piemēram, izmaksātu avansa maksājumu.

Korespondences dati – gadījumos, ja Jums rodas mums jautājumi, mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar ziņojumu, ko Jūs mums nosūtat. Korespondences dati var iekļaut Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu, ziņas saturu un citu ar ziņu saistīto informāciju.

Pārstāvības dati – ja pārstāvat juridisko personu, FLIPFUL apstrādās Jūsu vārdu, uzvārdu, pārstāvības tiesības. Gadījumā, ja tiekat nozīmēta par juridiskās personas kontaktpersonu, mēs apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, darba e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Audita dati – izmantojot mūsu pakalpojumus, FLIPFUL veikts audita datu apstrādi. Audita dati, cita starpā var iekļaut ielogošanās datu apstrādi, IP adrešu un citu nepieciešamo audita datu apstrādi.

Tehniskie dati – izmantojot mūsu pakalpojumus, FLIPFUL var veikt tehnisko datu apstrādi, kas var iekļaut IP adreses apstrādi, informāciju par izmantotām pārlūkprogrammām, apmeklētās lapas, mājaslapas lietošanas informāciju, fotokameras metadatus un citu informāciju.

 1. No kurienes mēs iegūstam Jūsu personisko informāciju

Lielākoties, Jūsu personas datus mēs iegūstam no Jūsu darba devēja, atbilstoši datu apstrādes līgumam, kas noslēgts starp FLIPFUL un Jūsu darba devēju, ievērojot VDAR 28.panta prasības. Noteiktos gadījumos, personas dati var tikt iegūti arī tieši no Jums.

Papildus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus un FLIPFUL mājaslapas darbību, mēs varam iegūt informāciju no sīkdatnēm, kas tiek izvietotas Jūsu pārlūkprogrammā. Vairāk informācijas par to, kā tiek izmantotas sīkdatnes FLIPFUL mājaslapā šeit.

 1. Kādiem mērķiem un uz kāda juridiskā pamata tiek apstrādāta jūsu informācija

Mēs apstrādājam reģistrācijas datus FLIPFUL mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt Jums savus pakalpojumus, nodrošinot mājaslapas un pakalpojumu drošību, piemēram, Jūs identificējot. Šī mērķa personas datu apstrādes pamats ir savstarpēja līguma izpilde (VDAR 6.panta 1.daļas b apakšpunkts).

Darbinieka pamatdati un Darījuma dati tiek apstrādāti, lai ļautu Jūsu darba devējam un Jums izmantot FLIPFUL sniegtos pakalpojumus. Šo personas datu apstrāde notiek, balstoties uz datu apstrādes līgumu, kas ir noslēgts starp FLIPFUL un Jūsu darba devēju (VDAR 28.pants).

Papildus, FLIPFUL saglabā Darījuma datus, lai strīda gadījumā spētu pierādīt pakalpojuma sniegšanas faktu. Darījuma datu glabāšanas tiesiskais pamats ir FLIPFUL likumīgās intereses, proti, iespējamo domstarpību risināšanai (VDAR 6.panta 1.nodaļas f apakšpunkts).

Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar Jums un veiktu komunikācijas uzskaiti. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir FLIPFUL likumīgās intereses, proti, kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un iespējamo domstarpību risināšana (VDAR 6.panta 1.daļas f apakšpunkts).

Lai nodrošinātu pakalpojuma līguma noslēgšanu un izpildi ar juridisko personu, FLIPFUL apstrādā Pārstāvības datus, lai pārliecinātos par pārstāvja tiesībām noslēgt līgumu uzņēmuma vārdā, reģistrētu kontaktpersonas FLIPFUL sistēmā un kontaktētos par pakalpojuma līguma izpildi. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir FLIPFUL likumīgās intereses, proti, nodrošināt pakalpojuma līguma noslēgšanu un izpildi ar juridisko personu (VDAR 6.panta 1.daļas f apakšpunkts).

Lai nodrošinātu FLIPFUL tiesisko interešu aizsardzību un sniegto pakalpojumu, mēs apstrādājam Audita datus. Audita datu apstrādes tiesiskais pamats ir FLIPFUL likumīgās intereses, proti, nodrošināt sniegto pakalpojumu drošību un iespējamo domstarpību risināšanai (VDAR 6.panta 1.daļas f apakšpunkts).

Lai nodrošināt, ka pakalpojumus ir piemērots Jūsu lietošanas paradumiem, veiktu kļūdu izmeklēšanas, analīzes, statistika apkopošanu, FLIPFUL apstrādā Tehniskos datus. Tehnisko datu apstrādes tiesiskais pamats ir FLIPFUL likumīgās intereses, proti, nodrošināt pakalpojuma kļūdu novēršanu un to uzlabošanu (VDAR 6.panta 1.daļas f apakšpunkts).

 1. Cik ilgi mēs apstrādājam Jūsu informāciju

Jūsu reģistrācijas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr Jums ir izveidots konts, vai kamēr ir spēkā esošs līgums starp FLIPFUL un Jūsu darba devēju.

Darbinieka pamatdatus un Darījuma datus FLIPFUL uzglabās atbilstoši datu apstrādes līgumam, kas ir noslēgts starp FLIPFUL un Jūsu darba devēju. Papildus, Darījuma datus FLIPFUL var uzglabāt 3 (trīs) gadus no pakalpojuma sniegšanas brīža.

Pārstāvības dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr esošā persona ir uzskatāma par kontaktpersonu vai kamēr ir spēkā esošs pakalpojuma līgums starp FLIPFUL un juridisko personu, bet ne ilgāk kā 3 gadus pēc līguma beigām.

Korespondences datus mēs uzglabāsim ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc saziņas beigām.

Audita dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no to iegūšanas brīža.

Tehniskie dati tiek glabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadus no to iegūšanas brīža.

Neskatoties uz šajā politikā norādītajiem termiņiem, ja datu uzglabāšanas termiņus paredz mums saistošas juridiskas normas, datu uzglabāšana tiks veikta atbilstoši likumam.

 1. Kādos gadījumos Jūsu informācija tiek nodota 3.pusēm

FLIPFUL  var izpaust Jūsu personas datus mūsu pilnvarotajām personām un sadarbības partneriem, kas mums palīdz nodrošināt mūsu pakalpojumus un darbojas kā personas datu apstrādātāji, kā piemēram, IT servisa pakalpojumu sniedzējiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem un citiem. Piesaistot apakšapstrādātājus, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.

Papildus FLIPFUL var izpaust Jūsu personas datus šādos gadījumos:

 1. Normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc to pamatota pieprasījuma atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un apjomam;
 2. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos FLIPFUL tiesisko interešu aizsardzībai, piemēram, tiesām, tiesu izpildītājiem vai citām valsts institūcijām, kad persona ir aizskārusi FLIPFUL intereses;
 • Citiem FLIPFUL sadarbības partneriem: auditoriem, advokātiem un citiem speciālistiem vai konsultantiem, finanšu iestādēm, apdrošinātājiem;
 1. Sniedzot pakalpojumu, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ciktāl tas nepieciešams, lai veiktu Jums maksājumu, atmaksas;
 2. Jūsu darba devējam, lai izpildītu starp Jūsu darba devēju un FLIPFUL noslēgtu līgumu attiecībā uz FLIPFUL pakalpojumu sniegšanu.

Mēs nenodosim Jūsu personas datus trešajām personām, ja mums šādai nodošanai nebūs tiesiska pamata.

Noteiktos gadījumos, sadarbojoties ar trešajām personām (piemēram, izmantojot trešo personu sīkdatnes vai finanšu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus) uz datu apstrādi attiecas šo trešo personu privātuma politika. FLIPFUL aicina iepazīties ar atbilstošo personu privātuma politikām un neuzņemas atbildību par šīm privātuma politikām.

 1. Vai mēs pārsūtam Jūsu informāciju ārpus Eiropas Savienības vai EEZ

Mēs Jūsu personas datus apstrādātajam tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīs, kā arī valstīs, kurās ieviests adekvāts datu aizsardzības regulējums.

 1. Automātiska datu apstrāde

Lai nodrošinātu Jums pakalpojuma sniegšanu, FLIPFUL izmanto automātisku datu apstrādi. Ar automātiskās datu apstrādes palīdzību tiek noteikts Jums pieejamā pakalpojuma apmērs, ņemot vērā Jūsu Darbinieka pamatdatus (algas datus, darba laika datus, u.c. nepieciešamo informāciju).

 1. Kādas ir Jūsu tiesības

Jums ir tiesības saņemt piekļuvi un labot vai dzēst personas datus, ierobežot vai iebilst pret datu apstrādi, kā arī saņemt personas datus attiecībā uz sevi un/vai pieprasīt tos nosūtīt citam datu pārzinim (datu pārnesamība), gadījumos, kad to pieļauj Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi.

Tāpat, ja Jūs uzskatāt, ka tiek pārkāptas Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu Valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija (www.dvi.gov.lv).

Ja Jūs vēlaties izmantot savas augstāk minētās tiesības, lūdzam izmantot tiesību pieprasījumam izmantot mūsu adresi vai e-pasta adresi, kas norādīta augstāk.

Gadījumos, kad Jūs izmantojat savas tiesības atbilstoši iepriekš norādītajam, mums var būt nepieciešams no Jums pieprasīt papildus informāciju, lai apstiprinātu Jūsu identitāti un lai pārliecinātos, ka personas dati tiek izpausti tikai Jums.

Attiecībā uz personas datiem, ko saņemam no Jūsu darba devēja, datu pārzinis ir Jūsu darba devējs. Lai izmantotu savas datu subjekta tiesības vai lai uzzinātu informāciju par šādu datu apstrādi, Jums ir jāsazinās ar Jūsu darba devēju.

 1. Izmaiņas privātuma politikā

FLIPFUL patur tiesības jebkurā brīdi vienpusēji aktualizēt šos privātuma noteikumus. Aktuālā privātuma politikas redakcija ir pieejama mūsu mājaslapā. Ja mūsu rīcībā būs Jūsu kontaktinformācija, mēs Jūs par to informēsim.

Šī privātuma politika ir spēkā no 2019.gada 1.maija.